ROZPIS BOHOSLUŽIEB

15. - 21. Apríl 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                               18:30
Piatok                                 15:00

Sobota                                19:30
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Streda                                17:00
Štvrtok                              18:30
Piatok                                17:00
Sobota                               19:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY